Paano Gumawa ng Reflection Paper

paano gumawa ng reflection paper

Ang isang reflection paper ay kadalasang isang requirement upang maipasa ang isang subject. Kaiba ito sa mga research paper o essay na kadalasan na nating isinusulat. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi marami sa atin ang nakakaalam kung paano gumawa ng reflection paper. Yan ang aalamin namin dito. Sa artikulong ito, makikilala mo kung … Read more

Paano Gumawa ng Konseptong Papel (Concept Paper)

paano gumawa ng konseptong papel

Aalamin natin ngayon kung paano gumawa ng konseptong papel. Simulan natin sa definition. Ang mga konseptong papel ay isang uri ng nasusulat na ang layunin ay magpakilala ng isang ideya at konsepto sa mga taong maaaring mag-pondo ng iyong proyekto at ideya. Kadalasan, ang mga pangulo o kalihim ng mga school/baranggay organizations ang nagsusulat ng … Read more

Paano Gumawa ng Maikling Kwento (Short Story)

paano gumawa ng maikling kwento

Mapa-elementary, junior high school, senior high school o hanggang college, kilalang-kilala na natin kung ano ito. Madalas nating maririnig ang ating Filipino o English teachers na binabanggit ang mga salitang “maikling kwento” o sa Ingles ay short story. Madalas rin, pinapasulat tayo nito kaya inaalam talaga nating kung paano gumawa ng maikling kwento.    Kadalasan, … Read more

Paano Gumawa ng Posisyong Papel (Position Paper)

paano gumawa ng posisyong papel

Dahil pasukan na naman, dagsa na naman ang mga bagyo at dagsa na rin ang bagyo ng assignments. Tama ba? Mapa-reaction paper hanggang sanaysay (essays), formal themes, posisyong papel (position paper) at kung ano-ano pa. Pero syempre, nandito kami para tumulong sa mga estudyante. Sa partikular na article na ito, ating pag-uusapan ang mga hakbang … Read more

Paano Gumawa ng Talumpati

paano gumawa ng talumpati

Bilang mga mag-aaral, office worker o kahit sa ano mang okasyon, may mga panahon talaga na kinakailangan nating alamin kung paano gumawa ng talumpati dahil pagagawain tayo nito ng ating guro. Halimbawa, sa isang kasal ng iyong matalik na kaibigan, kinakailangang umakyat ka sa stage at maghatid ng isang congratulatory message para sa mga bagong-kasal. … Read more

Paano Gumawa ng Narrative Report o Ulat Pasalaysay

paano gumawa ng narrative report

Isa sa mga requirements na hinihingi sa curriculum ngayon ay ang narrative report. At kailangan mo ngayong alamin kung paano gumawa ng narrative report. Madalas, kinakailangan ang narrative report na ito upang isalaysay ang naging experience o karanasan mo sa iyong On The Job Training o OJT. Ngunit hindi lang mga estudyanteng kakatapos lang mag-OJT … Read more

Paano Sumulat ng Tula at mga Halimbawa

paano sumulat ng tula

Kailangan mong sumulat ng tula, alin man sa assignment mo sa school o trip mo lang o may pag-aalayan ka nito, ngunit nahihirapan ka at hindi mo alam kung paano. Pero ‘wag kang mag-alala. Dahil tutulungan ka namin sumulat ng tula. Maraming uri ng tula pero hindi na namin iisa-isahin. Karamihan naman sa kanila ay nagkakaiba-iba lang … Read more

error: Content is protected !!