​​

Paano Gamitin Nang Tama ang Surgical Mask o Face Mask

Ang pagsusuot ng surgical mask o face mask ay isa sa mga paraan para hindi mahawa sa mga airborne diseases (mga sakit na nakakahawa sa pamamagitan ng paglanghap). Ngunit marami ang hindi nakakaalam kung paano gamitin nang tama ang surgical mask o face mask. Yan ang aalamin natin ngayon.

Sino ang dapat gumamit ng mask?

Karaniwan nang makikitang nakasuot ng mask ang mga medical personnel sa mga ospital. Pero bukod sa kanila, sino pa nga ba ang dapat gumamit ng mask?

 • Mga taong may sintomas ng respiratory infection. Mahalaga ito para hindi sila makahawa.
 • Mga taong nag-aalaga sa may sintomas ng respiratory infection. Ito naman ay para hindi sila mahawa.
 • Yung mga taong nagkaroon ng close contact sa isang may respiratory infection.
 • Mga bibisita sa clinic o ospital.
 • Mga taong naghahatid ng pagkain.

Paano gamitin nang tama ang surgical mask o face mask?

 1. Maghugas ng kamay. Mas okay kung may alcohol ka.
 2. Ang surgical mask o face mask ay karaniwang may dalawang kulay, blue sa isang bahagi at white naman sa kabila. Isusuot mo ito na ang kulay blue ay nakaharap sa labas, at ang puti sa loob o ang nakaharap sa iyong ilong at bibig.
 3. Mayroon din itong parang bakal. Ang bahaging ito naman ay sa itaas na bahagi. Bahagya mo itong itutupi para matakpan nang buo ang iyong ilong.
 4. Banating maigi ang mask para matakpan nang buo mula sa iyong ilong hanggang sa ilalim ng iyong baba.
 5. Iwasang hawakan parati ang mask kapag ito ang suot na. Dahil na naiipon dito ang mga germs.
 6. Siguraduhing maitapon kaagad nang maayos ang mask na ginamit. Huwag pakalat-kalat sa kung saan dahil ito ay mayroon nang mga germs. Huwag na itong gamitin pang muli.
 7. Maghugas agad ng kamay at mag-alcohol kapag natanggal mo na ang iyong mask.

Panoorin ang video na ito para sa demo:

At ang mahalaga, panatilihing malusog ang pangangatawan para hindi kaagad magkasakit.

Napakahalaga na alam natin ang tamang paggamit ng face mask. Dahil ang maling paggamit nito ay magbabalewala sa purpose nito na makaiwas sa paglaganap ng sakit. Maging responsable po tayo.

Reference:

Loading...

>> https://www.info.gov.hk/info/sars/en/facemask.htm

Comments

comments

error: Content is protected !!