​​

Paano Gumawa ng Narrative Report o Ulat Pasalaysay

Isa sa mga requirements na hinihingi sa curriculum ngayon ay ang narrative report. At kailangan mo ngayong alamin kung paano gumawa ng narrative report. Madalas, kinakailangan ang narrative report na ito upang isalaysay ang naging experience o karanasan mo sa iyong On The Job Training o OJT. Ngunit hindi lang mga estudyanteng kakatapos lang mag-OJT ang hinihingian nito. Kung ikaw ay galing sa isang training o workshop, kinakailangan mo ring mag-submit ng isang narrative report.

Ngunit, syempre, hindi lang mga estudyante ang kinakailangang magsulat nito. Dahil sa bawat dulo ng school year, nagpapasa rin an gating mga butihing guro ng isang ulat pasalaysay tungkol sa report card ng mga bata. Kung ikaw ay isang bagong guro at unang taon mo pa lang sa pagtuturo, aming ituturo ang paraan upang maisulat mo ng maayos ang iyong ulat pasalaysay.

Simulan na natin ngayon ang ating maikling tutorial kung paano gumawa ng narrative report.

Paano Gumawa ng Narrative Report o Ulat Pasalaysay?

paano gumawa ng narrative report

Gumawa ng listahan ng mahahalagang pangyayari na iyong isusulat.

Isang simpleng listahan lang ito. Gaya ng listahan ng mga bibilihin sa grocery. Bakit? Simple lang ang dahilan. Para mas mabilis ang iyong paggawa at para wala kang makalimutan.

Kaya naman, unahin mo ang paggawa ng listahan ng mahahalagang pangyayari na alam mong dapat at mapapaloob sa iyong narrative report. Huwag mo munang intindihin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Basta ilista mo lang nang ilista. At kapag nasigurado mo nang kumpleto na, saka mo na lang ayusin ang pagkakasunod-sunod.

Kumuha ng kopya ng format

Ang mga ulat pasalaysay ay kadalasang encoded (computerized) at printed. Dahil dito, tiyak, mayroong format na dapat mong sundin. Wala kaming maibibigay na format dito dahil pa-iba-iba ito sa mga rehiyon o dibisyon sa ating bansa. O kahit minsan pa naman, ay nagbibigay na specific na format ang mga professors. Kaya siguraduhin mong mayroon kang kopya noong format na iyong susundan habang ikaw ay nagsusulat.

Kadalasan, mayroon itong front page na naglalaman ng pamagat ng iyong narrative report, ang school and division header sa itaas, ang iyong pangalan at ang iyong kurso at ang pangalan ng iyong guro na nagpapa-require ng ulat pasalaysay na ito.

Matutong isalaysay ng maayos ang mga pangyayari

Isa sa mga katangian ng mga ulat pasalaysay na nagsisilbing palatandaan kung bakid ito ay bukod-tangi sa iba pang mga ulat ay dahil ito ay isang ulat pasalaysay, isa itong narrative report. Samakatuwid, iyong ikwekwento sa ulat na ito ay iyong naranasan.

Hindi dahil ikaw ay gumagamit ng unang persona, (ako, akin), ay nangangahulugan ng maaari mo itong isulat ng parang nakikipag-chat ka lang sa iyong kaibigan o tila sumusulat ka lang ng isang Wattpad story. Dapat, isaisip mo pa rin na ang iyong paraan ng pagsulat ay pormal dahil isa nga itong ulat at ipapasa ito sa mga taong mas mataas ang estado kaysa sa iyo.

Matuto ring isalaysay ang mga pangyayari sa isang lohikal na pagkakasunod-sunod kung saan ay madaling masunduan ang mga pangyayari. Maging maingat rin sa pagbuo ng iyong mga pangungusap. Siguraduhing hindi masyadong mahaba ang iyong mga pangungusap at gawing madalas ang paghahati-hati ng mga ideya sa iba’t-ibang pangungusap sa halip na pagsama-samahin sila sa iisa.

Huwag kalilimutan ang mga mahahalagang bagay

Ang bahaging ito ay para sa mga estudyanteng kakatapos lang mag-OJT at ngayon ay isnusulat ang kanilang narrative report.

Higit sa lahat, huwag mong kalilimutang banggitin sa iyong ulat pasalaysay ang mga mahahalagang bagay na dapat banggitin. Tulad ng iyong natutunan at kung paano mo magagamit ang iyong mga natutunang kaalaman kung ikaw na ay nagtratrabaho.

Dahil ikaw ay ipinadala upang mag-sanay sa institusyong iyon, dapat ay mabanggit mo ang iyong mga natutunan habang ikaw ay nagsasanay.

Loading...

Ngayon ay alam mo na kung paano gumawa ng narrative report at handa ka nang magsulat ng iyong ulat pasalaysay. Tiyak, yakang-yaka mo iyang isulat ngayong mayroon ka ng kaalaman para diyan!

Comments

comments

error: Content is protected !!