​​

Paano Mag Diet

Paano mag diet? Gusto mong magbawas ng timbang? Ni-recommend ba ito ng iyong doctor para sa health reasons? Isang epektibong paraan ang pagda-diet upang magbawas ng timbang bukod sa pagwo-work out o palaging pagbisita sa gym. Ang pagda-diet ay hindi madali lalo na at kailangan mong iwasan ang mga pagkain na naglalaman ng fat, kadalasang ang mga pagkain na ito ay ang masasarap. Kaya kailangan mo ng motivation upang maging success ang iyong diet.

Paano mag diet?

paano mag diet
src: http://randidrasin.com/diet/

Iba’t-ibang paraan kung paano mag diet

Maraming paraan at steps ang pagda-diet. Nandyan ang pagkonsulta sa iyong doctor para isang diet plan na dapat mong sundin. Ang pagkakaroon ng isang diet plan ay isang magandang simula upang masigurong hindi ka kakain ng pagkaing iyong iniiwasan – dapat mo lamang itong sundin. Maari ring maghanap ng isang diet buddy na magpapaalala sa iyo ng iyong dapat kainin. Magandang magkaroon ng isang diet buddy upang may kasama ka sa iyong pagda-diet. Maari rin namang hindi na kumain ng dinner at mag-tubig ka na lang. Bawal na rin ang dessert kahit masarap. Puro salad na rin ang io-order mo kapag kakain sa labas. Ba-bye muna sa mga masasarap na junkfoods at ice cream. Naku, sarap pa namang kumain habang nanonood ng movies.

Marami, napakaraming paraan upang mag-diet. Bago ka mag-diet, mag-research ka muna at komunsulta sa mga specialist upang siguradong makakamit mo ang iyong goal na timbang.

I-motivate ang sarili

Mahirap talaga ang pagda-diet, kaya upang magtagumpay, isang paraan ay ang pagmo-motivate ng iyong sarili. Bakit ka nga ba nagda-diet? Dahil ba gusto mong magpaganda para sa  isang tao? Dahil ba gusto mong magkaroon ng figure tulad ng iyong idol?

Kung ikaw ay nagda-diet, upang ma-impress ang isang tao, isipin mo siya palagi kapag ikaw ay kumakain. Isipin mo na ang pagda-diet mo rin ay magbubunga. Isipin mo ang figure ng iyong idol – model, actress, artista, at isipin mo na sa pagda-diet mo ay magkakaroon ka rin ng parehas na body proportions.


Ngunit, kailangang ilagay sa isip na dapat ang goals mo ay realistic. Ang timbang na hanggad mo ay makatotohanan at alam mong maabot mo. Ang katawan na pangarap mo ay realistic para sa iyo. Huwag mag-set ng napakataas na mga goal na alam mong hindi mo maaabot. Tandaan na ang pagda-diet ay hindi magic. Ang makapagbawas ng 50 pounds sa dalawang lingo ay napaka-impossible.

Iwasan ring ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Nakakadurog ito ng self-esteem at confidence mo sa iyong sarili – na kailangan mo sa iyong trabaho. Sa halip na ikumpara ang iyong sarili, gawin mo ang ibang tao bilang iyong inspirasyon upang magkaroon ka rin ng isang katawan tulad nila.

Magbasa ng mga kwento ng mga taong dumaan sa diet at nagtagumpay. Nakaka-inspire ang ganyang mga kwento at nakaka-motivate na ipagpatuloy ang iyong pagda-diet upang marating mo rin ang tagumpay tulad nila. Maari ring makipag-interact sa mga taong nagda-diet rin tulad mo. O di naman kaya ay manood ng mga movies na may parehas na tema.

Kapag naabot mo na ang iyong pangarap ng timbang, siguradong marami ang makakapansin at magko-comment tungkol dito. “Pumayat ka ba? Mas gumanda ka ngayon!” hindi ba’t napakasarap lasapin ang iyong reward matapos ang iyong pagda-diet? Paano kung napansin ng taong gusto mong ma-impress? “Pumayat ka ba? Mas gumanda ka ngayong payat ka na. Kamukha mo si Marian!” Talaga namang napaka-sarap makarinig ng mga compliments tungkol sa iyong ginawang pagda-diet.

Iba’t-ibang uri ng diet

Maraming uri ng diet. Marahil ay narinig mo na ang mga ito. Ito ay isang listahan ng mga uri ng diet at ang kanilang mga benefits para sa iyo.

  1. Banana diet – ang saging ay naglalaman ng kaunting amount ng fat. Mataas sa carbs at sugar levels ang saging ngunit maganda ito para sa blood levels.
  2. Vegetarian diet – lower cholesterol, lower blood pressure at mababang risk ng pagkakaroon ng mga heart diseases. Tandaan na ang isang vegetarian diet ay ang pagkonsumo ng fiber, folic acid, Vitamin C at E at unsaturated fat.
  3. Cookie diet – yes, tama ang basa mo, cookie diet, nga. Note na low-fat cookies ang kinakain sa isang cookie diet at hindi ang oreo cookies na gustong-gusto mo. Bago mag-cookie diet, konsultahin muna ang iyong doctor. Ang low calorie diet na ito ay maganda para sa iyong timbang.
  4. The Hacker’s Diet – isa itong diet plan ni John Walker, sumulat ng The Hacker’s Diet. Ang maayos na pag-konsulta at pagmonitor ng calories na iyong kinokonsumo.

Maraming  iba’t-ibang uri ng diet na makakatulong sa iyo upang magbawas ng timbang. Mahalaga na mag-research at magtanong-tanong tungkol sa mga diet na ito dahil ang mga uri ng diet na ito ay may kanya-kanyang advantages at disadvantages na maaring gumana para sa iyo. Siguraduhin ring komunsulta sa iyong doctor upang malaman kung ang diet na ito ay makakatulong sa iyo o hindi. Habang ikaw ay nagda-diet, ugaliing magpa-checkup regularly upang ma-monitor kung may hindi magandang naidudulot ang iyong pagda-diet sa iyong katawan.

Tandaan, maaabot mo rin ang iyong goal na timbang at pangarap na katawan kung ikaw ay magpupursigi at magtiyatiyaga. Mahirap man, kakayanin ito upang marating ang tagumpay. Minsan ay maghinay-hinay at mag-reward sa iyong sarili bilang congratulation na nagawa mo, kinaya mo at nagtagumpay ka. Samahan mo na rin ng regular exercise o pagwo-work out, tiyak, mararating mo rin ang goals mo.


Comments

comments

error: Content is protected !!