​​

Paano Mag-devotion o Magdebosyon

Bilang mga Kristiyano, ang pagkakaroon ng sariling relasyon sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Mas lalalim ang pananampalataya at pananalig natin sa Kanya.

Ngunit marami rin sa ating mga kapatid ang nahihirapan na magtatag ng relasyon sa ating Panginoon, at naranasan ko na rin iyon. Marami ang naguguluhan sa pagkakaroon ng sariling debosyon. Marahil ito ay dahil ang tingin natin sa buhay Kristiyano ay isang malaking listahan ng mga dapat o hindi dapat gawin. Ang lagi nating tandaan, ang buhay Kristiyano ay isang pribilehiyo, kaya dapat tayong magpasalamat sa pagkakataon na binigay sa atin upang magkaroon ng relasyon sa Panginoon.

Kung isa ka sa mga naguguluhan o kailangan mo ng gabay sa pagkakaroon ng sariling debosyon sa pang-araw-araw, narito ang ilan sa mga tips na maaring makatulong sa iyo.

paano mag-devotion

Paano Mag-devotion o magdebosyon

#1 Magtakda ng oras.

6 am, 7 am, 5pm, o anumang oras na bakante ka, maaari mo itong gamitin para makapag debosyon. Maraming oras ang Panginoon, kaya kahit anong oras mo pa mapagpasyahan, madidinig ka Niya. Ugaliin na magtakda ng oras para sa debosyon upang sa ganoon ay may schedule ka nang susundin araw-araw.

#2 Magtakda ng lugar.

Isa sa mga pinakamainam na bagay ay ang lugar kung saan gagawin ang ating debosyon. Kung ikaw ay magdedebosyon nang nakahiga sa kama at nakapatay ang ilaw, malaki ang posibilidad na mawalan ka ng focus. Ugaliing mag debosyon sa lugar na may sapat na pailaw, at siguruhin na malapit sayo ang iyong mga kailangang gamit.

#3 Itakda kung gaano katagal ang debosyon.

Walang tama o maling haba ng oras para sa debosyon, ngunit kung tayo ay baguhan pa lamang, mainam na magset ng oras upang sa ganoon ay mas klaro at mas mapagtutuonan mo ng pansin ang debosyon. May mga tao na isang oras at mahigit ang ginugugol sa debosyon, meron ding 30 minuto, merong 15 minuto at iba pa. Kung ikaw ay baguhan pa lamang mas mainam na magsimula sa mas maikling oras at doon magsimulang magdagdag habang mas lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon.

Loading...

Tips:

  1. Subukang mag debosyon araw-araw sa loob ng isang buwan upang masanay.
  2. Laging magdasal sa Panginoon, humingi ng karagdangang disiplina at karunungan.
  3. Huwag magsawang kausapin ang Panginoon, ito ay isang pribilehiyo.

Comments

comments

error: Content is protected !!