​​

Paano Mag-Apply ng 4Ps

Sa tingin mo ba ay parte ka ng pinakamahirap na bahagi ng populasyon ng Pilipinas? Sa tingin mo ba ay kinakailangan mo ng tulong mula sa gobyerno upang mabuhay sa iyong pang-araw-araw na buhay? Baka qualified kang maka-avail ng 4Ps. Alamin mo dito kung paano mag-apply ng 4Ps. Malaking tulong ito sa iyo kung sakali.

Kung ang sagot mo ay oo, ito ang article para sa iyo. Dahil dito, ituturo namin sa inyo ang paraan kung paano mag-apply ng 4Ps at maging isa sa mga beneficiary ng 4Ps.

Ano nga ba ang 4Ps?

Ang 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isang programa ng gobyerno na nagbibigay ng pera sa mga mahihirap upang matulungan sila sa kanilang edukasyon at pang-alagang kalusugan.

Ngunit syempre, kinakailangang maging eligible ka upang maging isang benipesyaryo ng 4Ps. Upang maging eligible, kinakailangang makapasok ka at ang iyong pamilya sa mga criteria na itinakda ng gobyerno. Ang mga ito ay:

1. Maging residente ng mga pinakamahihirap na munisipyo, ayon sa 2003 Small Area Estimates of the National Statistical Coordination Board (NSCB)
2. Mga pamilyang inuuri bilang mahirap ayon sa pamantayang pangkahirapan ng kanyang probinsya
3. Mga pamilyang may anak edad 0-18 o pamilyang may buntis na babae sa panaahon ng pag-a-apply
4. Mga pamilyang nangangakong tuparin ang mga kondisyon na inilatag ng programa

Kung pasok ang iyong pamilya sa apat na criteria na ito, maari kang mag-apply ng 4Ps sa pamamagitan ng pagpunta sa isang DSWD centre at pagdadala ng mga requirements.

Requirements para sa application ng 4Ps

Siguraduhing kumpleto mo ang lahat ng mga requirements bago ka pumunta sa isang DSWD centre upang mag-apply. Kinakailangan ito upang hindi ka na magpabalik-balik.

  • Copies of birth certificates for all family members.
  • Copies of school IDs or first grading period school report cards of all children in the family who attended school.
  • Barangay certificate.
  • 2 1″x1″ picture with white background (taken between March-September 2012) for the Program ID and Land Bank ATM ID.
  • Copy of health records of 0-5 year olds from the health center where they have their check-ups.
  • Valid IDs of the family member attending the community assembly

Proseso kung Paano Mag-Apply ng 4Ps

Magpunta sa LGU DSWD centre ng inyong munisipalidad at dalhin ang mga requirements. Lumapit sa teller at sabihing mag-a-apply para sa 4Ps ng iyong munisipyo. Sa point na ito, nasa kamay ka na ng teller at ang gagawin mo na lang ay ang sumunod at mag-fill-up ng mga forms.

Ngayon, ay handa ka ng kolektahin ang mga requirements para sa iyong 4Ps application at ang kinakailangan mo na lang ay manatili bilang isang benepisyaryi sa pamamagitan ng pagsunod ng mga kondisyon na itinakda ng gobyerno.

Mga kondisyon

1. Kinakailangang sumailalim ang isang buntis bago at pagkatapos manganak sa pangangalaga ng isang trained healthcare professional (hindi ng isang hilot, ngunit ng isang taong may sapat na kaalamang medikal)
2. Kinakailangang magpunta ang mga magulang sa family development sessions kung saan tuturuan sila ng mga paraan upang maging mabuting mga magulang, maayos na pangangalaga sa iyong mga mga anak at tamang nutrisyon.
3. Kailangang maging regular ang magpapa-check up at pagpapabaku na ng mga batang edad 0-5 upang maiwasan ang pagkakasakit
4. Kalangang uminom ng purga laban sa bulate ang mga bata dalawang beses sa isang taon
5. Ang mga bata edad 3-18 ay dapat na enrolled at pumapaso 85% ng araw ng pasukan sa isang buwan.


Resources:

Loading...

http://www.officialgazette.gov.ph/programs/ang-pantawid-pamilyang-pilipino-program/
https://reflectionsindevelopment.wordpress.com/tag/4ps-registration-requirements/

Comments

comments

error: Content is protected !!