Paano Mag Visita Iglesia Online (Virtual Visita Iglesia) Kahit Nasaang Panig Ka Man ng Mundo

visita iglesia online

Isang tradisyon ng mga Katoliko ang kilala sa tawag na Visita Iglesia. Ito ay ang pagbisita at pagdadasal sa pitong simbahan tuwing Mahal na Araw. Ngunit dahil sa teknolohiya, nagkaroon na rin ng tinatawag na Visita Iglesia Online o Virtual Visita Iglesia. Ituturo namin sa inyo ngayon kung paano mag visita iglesia online. Kung babalikan … Read more

error: Content is protected !!