Paano Maging Handa Sa Sakuna o Kalamidad (Basic Survival Tips)

maging handa

Marami nang mga pangyayari na di naman natin kagustuhan at wala sa ating kontrol. Gaya na lamang ng mga sakuna o kalamidad. Nariyan na ang malalakas na bagyo, sunog, land slide, pagsabog ng bulkan, at lindol. Bagamat hindi maiiwasan at hindi malalaman kung kailan mangyayari, maaari naman itong paghandaan. Paano maging handa sa sakuna o … Read more

error: Content is protected !!